مدیریت در عصر حکمت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

سرپرست دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

از جذابیت های فلسفه علم، جدال بر سر تعریف و تعیین کرانه های علم است. این جدال در مدیریت نیز از گرمی خاصی برخوردار است ما بدون در نظر گرفتن اختلاف نظرها، بر این باوریم که مدیریت یا رهبری عبارت است از نفوذ در دیگران. بین رهبری و مدیریت تفاوت های جزئی وجود دارد. اولین تفاوت این است که مدیر در هر سازمان معمولا عضو آن سازمان است و اگر عضو هم نباشد حداقل باید در آن سازمان مامور باشد تا بتواند پست مدیریت بگیرد. دومین تفاوت در مدیریت سلسله مراتب مطرح است. سومین تفاوت در نوع هدف می باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management in the Age of Wisdom

نویسنده [English]

  • ali rezaian

دوره 1، شماره 2
تابستان 1370
صفحه 37-45
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1395