مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پرسش بنیادی در تمرکز و عدم تمرکز این است که تصمیم ها در کجای سازمان گرفته می شود چه کس یا کسانی در تصمیم گیری در گیرند و نقش آنان چیست؟ مساله مهم این است که یک نفر در سازمان نمی تواند همه کارهای لازم برای دستیابی به هدفهای یک گروه را به تنهایی انجام دهد از این روی نخواهد توانست همه اختیارات لازم برای تصمیم گیری را صرفا برای خود نگاه دارد. عدم تمرکز عمودی تنها سلسله مراتب اختیار یعنی راس هرم راهبردی و خط میانی را در بر میگیرد. سازمان ها گرایش دارند که بیش از نیاز خود در ابعاد افقی و عمودی تمرکز داشته باشند. عدم تمرکز در داخل واحدهای ستاد تخصصی و واحدهای پشتیبانی در رده های بالا بسیار گسترده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New concepts in organizational decentralization

نویسندگان [English]

  • abolhasan faghihi 1
  • hoseyn vaziri 2

دوره 1، شماره 1
بهار 1370
صفحه 46-61
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1395