رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی).

چکیده

تنوع و پیچیدگی عصر حاضر، اداره سازمان­ها را با مسائل و مشکلاتی خاصی برای مدیران روبرو ساخته است. در این میان مشکلات مرتبط با حوزه­های منابع انسانی از جمله موضوعات مشترک در تمامی سازمان­ها می‏باشد. مدیران همواره به دنبال کارکنانی هستند که متناسب با شرایط کار بوده و با حداکثر بهره­وری عمل کنند. در واقع یکی از مهمترین مسائل پیش رو در اداره سازمان­ها، تعاملات کارکنان با وظایف، مسئولیت­ها و شرایط کاری‎شان است. تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص شیوه­های توسعه منابع انسانی صورت گرفته است. در این میان مباحث «توانمندسازی» و «رفتار شهروندی سازمانی»، تناسب بیشتری با شرایط سازمان در عصر حاضر دارد. مفاهیمی که اثرات مثبتی بر ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمانی کارکنان دارد. این پژوهش با بررسی جامعه 522 نفر کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو، تلاش دارد تا با رویکردی کاربردی ضمن بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی، راهکارهای لازم برای دستیابی به زمینه­هایی از توانمندسازی که منجر به ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و با لعکس در جامعه تحقیق می‏گردد، دست یابد. بر این اساس به کمک ضریب همبستگی و نمودار مسیر سعی شده است این رابطه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explo