1. بررسی اثر تعدیلگری میزان اصالت رهبری ادراک شده ارائه دهنده طرح در موفقیت شرکت های دانش بنیان نوپا

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 9-35

10.22054/jmsd.2019.10418

الهام یعقوبی؛ مهدی کیامهر


2. نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 1-28

میرعلی سیدنقوی؛ مریم کاهه