1. ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 69-92

10.22054/jmsd.2017.7482

عباسعلی رستگار؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سید صفر علوی


2. اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای

دوره 16، شماره 60، پاییز 1388، صفحه 115-124

زهره دهدشتی شاهرخ؛ نازیلا نیاکان لاهیجی