1. طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 93-129

10.22054/jmsd.2019.10421

اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ محبوبه معماری


2. الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبرد

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 19-45

10.22054/jmsd.2012.1863

نادر مظلومی؛ علی متولی