1. مطالعه مقایسه‌ای نقش جنبه‌های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 65-88

10.22054/jmsd.2019.9396

علی یاسینی؛ اردشیر شیری؛ فریبا مرادی کیا