استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جامعه امروز بطور گسترده ای به اطلاعات متکی است هر نوع برنامه ریزی، تصمیم و در مجموع هر نوع فعالیت حیاتی بدون استفاده از اطلاعات به موقع و سازماندهی اطلاعاتی بر مبنای تکنولوژی های جدید امری بدور از واقعیت های جامعه جهانی است. پیشرفت های بسیار و چشمگیر دهه پایانی قرن بیستم در زمینه استفاده از تکنولوژی ارتباطات و توزیع و هماهنگی اطلاعات خصوصا در امر تحقیقات، وجود سیستم های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را امری حیاتی و ضروری ساخته است. علاوه بر آن پیشرفت های تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری در سه دهه اخیر که برای انباشت، بازیافت، پردازش و جابجایی اطلاعات به خدمت گرفته شده است به حدی است که نادیده گرفتن آن در عرصه رقابت بین المللی باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت ها می شود. مطالعات انجام شده در این تحقیق نشان دهنده آنست که رایانه و شبکه های اطلاع رسانی در ایران در میان محققین دانشگاهی بسیار ناشناخته و کم مصرف است. در تحقیق انجام شده با توجه به آمار جمع آوری شده و آزمون های آماری بکار گرفته شده به دنبال دلایل عدم استفاده از این امکانات در ایران بودیم. متوجه شدیم که توان تخصصی و عدم اطلاع از مهمترین عوامل ذکر شده هستند و با استفاده از آزمون های آماری ذکر شده می توان ذکر کرد که رابطه معنی داری با عدم استفاده محققین از شبکه ها وجود دارد. در این مقاله پیشنهادات در سه بخش مجزا یعنی پیشنهاداتی برای محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها مسئولین محترم دولت، روسای دانشگاه ها و مراکز علمی-ارایه دهندگان سرویسهای شبکه های اطلاع رسانی کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University faculty members' use of information networks in Iran

نویسنده [English]

  • mohammadreza taghva

دوره 8، شماره 29.30
تابستان 1380
صفحه 71-88
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395