دیدگاه های ارزشی اعتقادی گزینش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی، صنعتی و بازرگانی نیرویابی، جذب و گزینش نیروی انسانی برای اجرای برنامه ها و نیل به اهداف و ماموریتهای سازمان است. این وظیفه به دو علت مهم در سازمان ها ضروری می گردد. یکی گسترش اهداف سازمان ها و دیگری وجود ضایعات پرسنلی. گسترش اهداف سازمان ها و اثر گستردگی نیاز جوامع بشری و ضایعات پرسنلی به دلایل گوناگونی از قبیل بازنشستگی، از کار افتادگی، انتقال، اخراج، استعفا و فوت پدیدار می گردد.
بدیهی است در سازمان هائی که به درستی سازماندهی و تقسیم کار شده باشد خلع نیروهای انسانی ممکن است زیانهائی را برای سازمان و مدیریت ایجاد نماید. از این جهت اولین و مهمترین وظیفه مدیران پرسنلی، یافتن نیروهای مناسب از جهات دانش، مهارت و رفتار برای جایگزین نمودن ضایعات و نیازهای پرسنلی به منظور نیل به اهداف و ماموریت سازمان است.
نیرویابی، جذب و گزینش اگر از راههای علمی، صحیح و منطقی اجرا شود نیل به اهداف و ماموریت های سازمان را تضمین می کند. در غیر اینصورت مشکلات جبران ناپذیری برای سازمان و مدیریت بوجود می آورد.
در این مقاله سعی شده که جدای از دیدگاه علمی مدیریت منابع انسانی که در کتب مدیریت متداول منابع انسانی به آنها پرداخته شده صرفا به دیدگاه های ارزشی اعتقادی که حلقه مفقودی در شیوه های نیرویابی، جذب و گزینش است، توجه شود و نقش، اهمیت و اثرات عدم رعایت آن برای خوانندگان بیان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Views worthy of belief selection

نویسنده [English]

  • seyed hoseyn abtahi