مقدمه ای بر اصول تدوین و برقراری استانداردهای حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استانداردهای حسابداری راهنمای عملی حسابداران در ثبت و انتشار اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان در جهت تصمیم گیری توسط آنان است. استانداردهای حسابداری هدف های خاصی را دنبال نموده شامل استاندارد افشاء، شکل و نحوه ارائه صورت های مالی، و محتوا می باشد. برای تدوین استانداردها روش های مختلفی وجود داشته، مجامع تخصصی و حرفه ای در کشورها از جمله آمریکا، ایران و مجامع تخصصی و حرفه ای در کشورها از جمله آمریکا، ایران و مجامع بین المللی به وضع و استقرار استانداردها سرگرم می باشند. در ایران تدوین استانداردها در مراحل نخستین پیشرفت است به همین خاطر هم توجه به ویژگی ساختار اقتصادی-اجتماعی آن از اولویت برخوردار می باشد. تدوین استانداردها، همانند هر پدیده دیگری با مزایا و محدودیت هایی همراه است. با این حال، شباهت های موجود بین حسابداری کشورهای مختلف در جهان می تواند زمینه لازم جهت تدوین و استفاده از استانداردهای بین المللی را بیش از پیش فراهم آورد. آینده استانداردهای حسابداری در گرو موفقیت در مقابله با شرایط قیمت های در حال تغییر کنونی و رفع تناقضات موجود بین مفاهیم حسابداری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to the Principles formulating and establishing accounting standards