1. نقش آمیخته بازاریابی جهانگردی جهت جذب جهانگردان بیشتر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 109-132

عبدالرحیم ابراهیمی


2. شناختی از هشت الگوی بازاریابی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1372، صفحه 69-83

عبدالرحیم ابراهیمی


3. شناخت وضعیت بازاریابی کشورهای مختلف در 15 سال آتی و توصیه هایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور

دوره 3، شماره 11.10، پاییز 1372، صفحه 97-110

عبدالرحیم ابراهیمی


4. نقش اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین الملل

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 133-154

عبدالرحیم ابراهیمی