نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با وجود آن که زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمیشود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط کار چشمگیرتر شده است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود اما میزان پیشرفت انها در مشاغل مدیریتی متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط کار با مسائلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند. پیشداوری هایی که نسبت به زنان و کار آنها وجود دارد از نگرش های فرهنگی جامعه ناشی می شود. زنان در حرکت به سمت مشاغل مدیریتی با مشکلات زیادی روبرو می شوند در حالی که این موانع برای مردان جامعه وجود ندارد. زنان یکی از سرمایه های پر ارزش در کشورهای جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند. رهبران سازمان ها باید بدانند که برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین المللی در اقتصاد جهانی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در همه سطوح استفاده کنند.
این مقاله مسائلی را درباره مدیریت زنان مورد بحث قرار داده و موانعی را که در مسیر ارتقاء شغلی زنان وجود دارد بیان کرده و همچنین پیشنهاداتی را برای از میان برداشتن این موانع ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Glass: barrier career

نویسنده [English]

  • mojhgan abdollahi