1. دولت الکترونیک در آسیا

صفحه 1-22

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یقوبی


2. نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند

صفحه 23-43

زهره دهدشتی شاهرخ؛ ماندنی تونکه نژاد


3. نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها)

صفحه 44-57

کامران فیضی؛ رحمان پوردهزاد


4. برنامه های ترویج کارآفرینی در میان جوانان در کشورهای منتخب اروپایی

صفحه 58-78

ناهید شیخان


5. طراحی مدل چند لایه برای سنجش آمادگی الکترونیکی

صفحه 79-97

شهریار عزیزی؛ حسن قربانی