1. مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران

صفحه 1-17

رضا واعظی؛ فرزانه صداقت پور


2. الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبرد

صفحه 19-45

10.22054/jmsd.2012.1863

نادر مظلومی؛ علی متولی


3. درک مشترک از موضوعات اصلی در لایه‌های سازمانی شرکت فولاد مبارکه

صفحه 47-64

ایرج سلطانی؛ ریحانه بهرامی‌نژاد جونقانی


4. سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

صفحه 65-96

10.22054/jmsd.2012.1866

سید حسین ابطحی؛ کاوه تیمورنژاد؛ احمدرضا سنجری


5. تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

صفحه 97-128

نبی اله دهقان؛ صمد فتحی؛ سمیه گرجامی؛ حسین ولی‌وند زمانی


6. انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه

صفحه 129-153

میرعلی سیدنقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید نجفی کلیانی


7. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

صفحه 155-177

عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی


8. بخش‏ بندی مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از داده کاوی

صفحه 179-200

سمانه خواجوند؛ محمد تقی تقوی فرد؛ اسماعیل نجفی


9. تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی

صفحه 200-226

سید یعقوب حسینی؛ سیدعباس موسوی؛ ابوالفضل ابراهیمی


10. تدوین چشم انداز برای سازمانهای انتفاعی

صفحه 227-244

علی ملاحسنی؛ بهرام جبارزاده کرباسی؛ محمد حسن عبدالزهرائی