1. راهبرد های رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه

صفحه 1-35

سیدمحمد اعرابی؛ حمیدرضا پیرمراد


2. الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش

صفحه 37-63

عباس افرازه؛ ساویز محمدنبی؛ سینا محمدنبی


3. محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران

صفحه 65-89

محمود احمدپور داریانی؛ علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی


4. بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی)

صفحه 91-120

حسین گنجی نیا؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ احمد غفارزاده


5. ارتقای پژوهشهای تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری

صفحه 121-147

حسن دانایی فرد؛ حسین کاظمی


6. طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش کیفیت توزیع مرسولات عادی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

صفحه 149-165

کاوه شیبانی؛ افسانه واحدیان؛ امیر صالحی پور؛ محمد مهدی پایدار


7. ارزیابی عملکردCRM در شرکت ایران خودرو مبتنی بر کارت امتیازی متوازن

صفحه 167-191

سعیده کریمی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ پیمان میراب آستانه