مدلی کاربردی در انتخاب تامین کننده خرید (مطالعه ای در یک پژوهشگاه تحقیقاتی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مساله انتخاب تامین کننده خرید عبارتست از انتخاب معیارهای موثر برای تصمیم گیری خرید و سپس تعیین تامین کننده برتر بر اساس معیارهای منتخب. این مقاله پس از توضیح فرایند تصمیم گیری، مطالعه موردی انجام شده برای تصمیم گیری خرید یک دستگاه راکتور فشار در پژوهشگاه صنعت نفت را تشریح خواهد کرد. در ادامه، یک تحلیل مقایسه ای در خصوص مدل به کار گرفته شده، ارائه خواهد شد. با توجه به بنیه محکم ریاضی و سهولت به کار گیری مدل ارائه شده، مولفین مقاله معتقدند که استفاده از این مدل، به مدیران تامین و تدارکات سازمان ها در مسیر نیل به تصمیم گیری های اقتصادی در امور خرید، بسیار کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Applicable Model in Supplier Selection: A Case Study in a Research Institute

نویسندگان [English]

  • mohammad ali hatefi
  • hoseyn ami ghadirian

چکیده [English]

The Supplier selection problem (SSP) is associated with deciding how one supplier should be selected from a number of potential alternatives. This paper describes the decision-making process and explains the case study of purchasing a pressure reactor in Research Institute of Petroleum Industry (RIP!). Comparative study shows that the presented model has a valid mathematical basement and is a simply applicable model. We believe that applying the model helps the procurement managers in most effective manner dealing with his decision-making problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Selection Problem (SSP)
  • Group decision• making
  • Procurement management

دوره 15، شماره 58
پاییز 1387
صفحه 171-189
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1395