مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شرکت ها در مسیر جهانی شدن بایستی از قابلیست و ظرفیت مناسب برای توسعه و جذب تکنولوژیهای روز و بهرهگیری از آن ها در تولید محصولات و خدمات جدید برخوردار باشند. این زمانی منتهی به تولید ارزش می شود که قدرت تبدیل آن به مزیت تکنولوژیک و ورود به بازار و ماندگاری را در فضای رقابتی جهانی به دست آورند. از این رو مسئله اصلی شرکت ها انتخاب تکنولوژی براساس نیازهای شناسایی شده از بازار حال و اینده و سپس نحوه جذب و اکتساب آن است. تکنولوژی های روز و مطرح معمولا دانش محور هستند و نیازمند سرمایه گذاری سنگین و زمان توسعه نسبتا طولانی می باشند، درحالی که نیاز بازار پاسخ دهی بسیار سریع، قیمت پایین، امکان پشتیبانی قوی، با قابلیت توسعه و انعطاف بالا است. مجموعه این عوامل در چند تجربه عملی در صاایران به عنوان یک شرکت فعال در حوزه الکترونیک و ارتباطات این نتیجه را حاصل نمود که رویکرد هم ترازی جهانی می تواند پیشران مناسبی برای تبیین استراتژی و روند صحیح توسعه تکنولوژی قرار گیرد. علاوه براین اطمینان از کیفیت بالا و برخورداری از سطح استاندارد جهانی، قابلیت ورود به بازار فراملی را نیز ایجاد نموده است. اصلی ترین محورهای مدیریت استراتژیک که در فرایند توسعه تکنولوژی سبب ایجاد بیشترین ارزش در کوتاهترین زمان و امکان سرویس دهی متناسب با توسعه نیاز بازار شد، مدیریت دانش و مدیریت برون سپاری در مراحلجذب و هم افزایی تکنولوژی بود. در این مقاله ضمن تشریح یکی از تجارب صا ایران، موفقیت اتخاذ رویکرد هستم ترازی جهانی درتبیین صحیح استراتژی توسعه تکنولوژی برپایه تحلیل روند تحولات داخلی و بیرونی شرکت صاپا یکی از شرکت های زیر مجموعه صا ایران و آزمون فرضیه های طراحی شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. اجرای این فرایند برپایه متدولوژی استراتژی تکنولوژی صاایران انجام گرفته که در حد نیاز این مقاله به جوانبی از آن اشاره می شود. این متدولوژی در شرکت صاایران به دنبال طرح ریزی استراتژی پنج ساله شرکت، طراحی و پیاده سازی شده که بر پایه آن الگوی توسعه تکنولوژی در راستای بازار و محصولات آتی استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology Development Strategy Model Based on Global Balance Approach in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • ebrahim mahmudzadeh 1
  • farnaz nekui 2
  • shahram jalali nia 2

چکیده [English]

Globalization of economy is posing unprecedented opportunities and challenges for firms especially in developing countries. How does a firm best structure itself to thrive in current dynamic environment with high degree of uncertainty and go about entering global markets is one of the most risk")' issues in this era. Technology development strategy in alignment with business strategy is of increasing importance to achieve sustaining development. In this paper we introduce global balance approach as a potent driver for crafting technology development strategy. This paper provides an overview to technology development framework and methodology in SAIRAN, composed of technology selection, acquisition strategy, and timing, at the core of which lies capability assessment, attractiveness and roadmapping. A case study on technology development in the field of medical equipments and entering global market verifies the introduced methodology and how it can support global balance approach in order to deliver successful products in fast response to market, with higher quality, service levels, scalablity, flexibility and lower price

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development Strategy
  • Developing Countries
  • Global Balance Approach
  • Knowledge Management
  • outsourcing

دوره 15، شماره 58
پاییز 1387
صفحه 23-54
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1395