مدلهای ورود به بازارهای بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئتی علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرآیند بین المللی شدن به معنای توسعه صادرات است. شرکتها از لحاظ قرار گرفتن بر روی پیوستار فرآیند بین المللی شدن متفاوت هستند و در هر مرحله از این فرآیند نیاز به خدمات متفاوتی جهت توسعه صادرات دارند. فرآیند بین المللی شدن شرکت ها مورد توجه تحقیقات تجربی بسیاری بوده و از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چهار مدل مهم که عبارتند از مدل های مکتب آپ سالا (مدل های یو)، مدل های مبتنی بر نوآوری، (مدل های ای) مدل های شبکه و مدل های مبتنی بر منابع مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Models For Entering International Markets

نویسنده [English]

  • zohreh dehdashti shahrokh

چکیده [English]

Internationalization Process means export development. Firms are located differently on the export development process continuum and in each stage need different services for export development.Internationalization process have attracted attention of many researches. In this article four main models will be reviewed such as : Uppsala Schools Models (U-Models), Innovation - Based Models ( I• Models), Network Models and Resource- Based Models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization process
  • Uppsala School Models
  • Innovation-Based Models
  • Network Models
  • Resource- Based Models

دوره 14، شماره 55
پاییز 1386
صفحه 95-118
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1395