ابعاد و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله تبیین مفهوم سرمایه فکری و اجزای آن و همچنین معرفی مدلهای گوناگون اندازه گیری سرمایه فکری می باشد. در این مقاله ابتدا به تعریف سرمایه فکری و اجزای آن پرداخته شده و در این راستا از نظرات اندیشمندان مختلف استفاده شده است. جهت نیل به این منظور مبانی نظری بررسی شده است. در قسمت های بعدی ضرورت سنجش و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری بیان و نظرات افرادی که این مدلها را ارائه کرده اند، منعکس شده است. در اغلب مدلهای ایجاد شده برای سنجش سرمایه فکری، اجزای سرمایه فکری به سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه ساختار و سرمایه مشتری تقسیم شده اند که درباره هر یک توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elements and Measurement Models of Intellectual Capital

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad zahedi 1
  • fereshte lotfi zadeh 2

چکیده [English]

Recognizing and measuring of intellectual capital (IC) is on the agenda of most 21st century organizations. The purpose of this paper is to describe intellectual capital and IC elements and also to present a review of some of the most commonly known intellectual capital models. This paper, is structured into two sections. The first section proposes definition of intellectual capital and IC elements. The second section focuses on importance of measuring intellectual capital and commonly known IC measurement models. For this, a wide review of literature was made. In almost every created intellectual capital measurement model, elements of IC are defined in three dimensions; i.e. human capital, customer capital and structural capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Human Capital
  • Customer Capital
  • Structure capital
  • Measurement Models of Intellectual Capital

دوره 14، شماره 55
پاییز 1386
صفحه 39-64
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1395