مدیریت محیط سازمانی (سازمان در تعامل با محیط(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله رابطه سازمان با محیط اطراف خود مورد بررسی قرار می گیرد و سپس انواع محیط های سازمانی، ماتریس عوامل محیطی و مدل سه بعدی محیط تشریح می گردد. نهایتا نحوه انطلاق سازمان با محیط خود و مدیریت محیط سازمانی با و انواع سازمان ها توضیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of corporate environment (organizations interact with their environment)

نویسنده [English]

  • jafar mamizadeh

دوره 7، شماره 25.26
تابستان 1379
صفحه 55-72
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395