اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ی صنعتی دنیا جمع آوری اطلاعات اجتماعی سازمان ها، اعم از دولتی، غیر دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی بر طبق چارچوب خاصی و ارائه ی آن به دستگاه های اجرایی همانند جمع آوری و ارائه ی اطلاعات مالی الزامی شده است متاسفانه لزوم جمع آوری منظم و دائمی اطلاعات در رابطه با اوضاع اجتماعی و منابع انسانی سازمان ها  در کشورمان هنوز احساس نشده است. در مقاله ی حاضر نحوه ی طراحی و استفاده از سیستم های اطلاعاتی اجتماعی که می توان آن را با ابزار بسیار ساده و محدود نیز انجام داد تشریح شده است و در مورد کاربردهای بسیار متنوع ابزارهای اطلاع رسانی مانند حسابداری اجتماعی و حسابداری اجتماعی نیز اجمالا بحث شده است. طراحی چنین سیستم های اطلاعاتی و حتی الزامی کردن آن برا موسسه های بزرگ می تواند مشکل گشای بسیاری از معضلات اجتماعی کنونی سازمان های ما مانند کم کاری، غیبت، حوادث و سوانح و ... باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conception, Design and Implications of Social Information Systems for Human Resources Management: Human Resources Accounting, Social Audit

نویسنده [English]

  • jahanyar bamdad sofi

چکیده [English]

Nowadays,in most of the developed countries, systematic collection of social information and its submission to the labor department is obligatory for all kinds of businesses (ex. large, small. lucrative, non-luncrative, public, non-public, .... ) . But unfortunately, in our country, statement of social information is not carried out as financial statements. In this article the conception and the implications of social information systems are discussed, and the applications of such instruments as "Human Reources Accounting"(ex.social Balance - sheet) and "Social Audit" are evoked. Conception and Design of such information systems in our organizations could respond to the resolution of many social problems such as absenteeism, turnover, work incidents, low level of productivity,....


دوره 5، شماره 20
زمستان 1374
صفحه 151-170
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395