تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله تشریح و بسط نقش پیش بینی و آینده نگری و بررسی توان آن برای پیشگیری از بروز وقایع سازمانی است. از این رو تلاش شده ضمن تشریح اهمیت و ضرورت پیش بینی در برنامه ریزی های مدیریت، زمینه های لازم برای مبادرت به پیش بینی و آینده نگری طرح شود و شرایط و عوامل موثر که هدایت کننده برنامه های پیش بینی می باشند همراه دو مدل علی – حلقوی مورد بررسی قرار گیرند. آنگاه نقش آگاهی و بینش در امور سیاسی، احکام و فرامین الهی و امور علمی برای طرح زوایای مربوط شکافته شده و در خاتمه مبانی ضرور و بنیادی پیش بینی و آینده نگری در برنامه های مدیریت به عنوان نتیجه گیری ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clarifying the role of anticipation and foresight in Islamic management system

نویسنده [English]

  • mohammadreza hamidi zadeh

دوره 5، شماره 20
زمستان 1374
صفحه 1-16
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395