نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

محور اصلی این مقاله، پاسخگویی سازمانهای بخش خدمات عمومی به مردم و به طور خاص، مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان است. در چشم اندازی عام و در بازگشت به ریشه ها به نظر می رسد در فضایی که هنوز حقوق شهروندی متولد نشده؛ روابط شخصی و انتصاب ها بر انتخابات، ضوابط و شایستگی ها می چربد و در واقع، سوالی در کار نیست که پاسخی مطرح باشد طبعا مسئولان و متصدیان نیز در پست های مربوطه، جز به مافوق، خود را پاسخگو نمی یابند. از این رو مقوله پاسخگویی نیز در عرصه فرهنگ عمومی به ویژه به صورت پاسخگویی به مردم، جایگاهی مناسب نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Accountability System for Tehran Municipality: A Research on Civil Services Delivery and Citizens' satisfaction

نویسندگان [English]

  • abolhasan faghihi
  • kaaveh teymournejhad

چکیده [English]

The core of this article is about "accountability of public services organizations to people" and specifically "accountability of Tehran Municipality for clienteles and citizens". In a general perspective, considering the roots of the problem, it seems that in a sphere where there are no "citizenship rights", and personal relationships and appointments.


دوره 13، شماره 50
تابستان 1385
صفحه 19-46
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395