مدیریت توسعه کشاورزی پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است. متاسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلند مدت و حل معضلات فعلی داشته باشد بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of Sustainable Agriculture Development

نویسندگان [English]

  • shams -o sadat zahedi
  • gholaam ali najafi

چکیده [English]

Sustainable agriculture is one of important components of sustainable development, which is known as the appropriate approach for 2151 century for lives of a considerable fraction of people in third world.
Unfortunately, despite the importance of agriculture in Iranian economy, the potential role of sustainable agriculture approach in resolving the current issues of agricultural sector, and creation of long-term sustainability, sustainable development and agriculture have been remained demoted to translation of some definitions and articles.
This research considers the discussion of fundamental differences of
livelihood, business or industrial agriculture and sustainable agriculture; and investigates the challenges  of business or industrial agriculture  and the concept of sustainable agriculture from the perspectives  of management, sustainable agriculture paradigm (sustainable development paradigm and sustainability model),  definition of sustainable agriculture,  sustainability framework (four social, economical, natural, and political dimensions of sustainability),  determination of the differences to  be  made  for establishment  of sustainable  agriculture as the result of changes in the environment. Also, considering the set of research findings, this research suggests the consecutive actions to be taken in different levels of agriculture sustainability, including utilization level, village level, zone level, province level, and national level.


دوره 13، شماره 50
تابستان 1385
صفحه 1-18
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395