سودمندی استفاده از روش مالیات معوق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس آموزشکده یزدانپناه سنندج

چکیده

یکی از شیوه های محاسبه ی مالیات بر درآمد شرکتها از دید متصدیان امور مالیاتی در برخی از کشورها ، استفاده از مبنای نقدی است. بر اساس این روش، سو مشمول مالیات از طریق تفاضل دریافتها و پرداخت های وقایع انجام شده طی سال به دست می آید. این نگرش با دیدگاه حسابداری که سود یا زیان خالص را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد تفاوت است اما بر اساس بیانیه ی استاندارد حسابداری ملی تفاوت بین این دو دیدگاه را میتوان تحت عنوان مالیات معوق به دوره های آتی تخصیص داد. این شیوه دارای مزایای زیادی است از جمله این که شرکتها برای گزارش صورتهای مالی خود با محدودیت قوانین مالیاتی مواجه نمی شوند و در اجرای استانداردهای حسابداری که باعث افشاء سودهای غیر نقدی می گردد رغبت بیشتری از خود نشان می دهند.
در تحقیق صورت گرفته فرض بر این بوده که در صورت اجرای روش مالیات معوق در ایران چه منافعی ممکن است در ارتباط با شفاف شدن صورت های مالی حاصل شود. با طرح فرضیه هایی برخی از این منافع که شامل واقعی شدن سود شرکت ها، نمایش سرمایه گذاریهای جاری به ارزش بازار و استقبال شرکت ها، از تجدید ارزیابی داراییها مورد آزمون قرار گرفته است.
تحقیق بین 35 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران صورت گرفته و از طریق پرسشنامه دیدگاه جامعه حسابداران و تهیه کنندگان صورتهای مالی با طرح سوالاتی مورد ارزیابی واقع شد. در نهایت نتایج یافته های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه حاصل آن بود که بیشتر پاسخ دهندگان معتقد بودند مسایل مالیاتی در کشور مانع نمایش سودهای غیر نقدی می شود که این امر به سهم خود بر سود شرکتها تاثیر گذاشته و آن را از حالت واقعی بودن خارج می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Usefulness of the deferred tax method

نویسنده [English]

  • salam toloui

دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 231-244
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395