شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آرایش ماتریس ماشین – قطعه در طراحی سیستم های تولید سلولی و سیستم های تولیدی انعطاف پذیر نکته ای بسیار مهم بحساب می آید. نتیجه ی این آرایش ایجاد مزیت های متعدد در سیستم های تولیدی است. از میان روش های گوناگونی که برای استفاده در آرایش سلولی ماشینها وجود دارد روش ضریب تشابهی بکرات مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از CMS باعث آرایش مجدد ماشینها و قطعات مربوط ضروری می شود از این راه خانواده قطعات شکل داده می شوند، چنین تغییراتی تجربی و بسیار مشکل می باشد و ممکن است به تعیین نابجا و نامناسب خانواده قطعات منجر گردد و نتایج دلخواه را بدست نیاورد، این مقاله یک الگوریتم مفید برای شناسایی خانواده قطعات گلوگاهی و آرایش گروهی ماشینها، به جای مورد تاکید قرار دادن مشکلات گروه بندی ماشینها ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifications of part families and bottleneck parts in celluar manufacturing

نویسندگان [English]

  • abolfazl kazazi 1
  • seyed ali marashi 2

چکیده [English]

Group technology (GT) has emerged as an important scientific philosophy in improving the productivity of manufacturing systems. GT philosophy offers a systems approach to the reorganization of traditional complex job shop and flow shop  manufacturing systems into cellular or flexible manufacturing systems. The main objective of this philosophy is to achieve benefits for manufacturing systems. For implementation of this method the formation of machine-part
families is an important task in the design of cellular and flexible manufacturing systems. The formation results in the creation of many benefits for manufacturing systems. Among the many methods utilized in machine cells formation, the similarity coefficient method(SCM) is most widely used. When SCM is used. the


دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 51-67
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395