نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه امام حسین

چکیده

این مقاله قابلیت یادگیری سازمانی را برای حفظ، بقا و ارزیابی موفقیت سازمانی بررسی کرده و با توجه به ماهیت و چیستی یادگیری سازمانی در شرایط رقابتی ساز و کارهای توسعه قابلیت یادگیری سازمانی را در یک نگاه سیستمی و همه جانبه در جهت ورود به شرایط رقابتی در شرکت ایران خودرو مورد تحلیل قرار داده است. و با استفاده از عناصر اصلی موثر در آن، شرایط موجود و مطلوب را بررسی و الگوی مناسبی را جهت افزایش قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت ایران خودرو به عنوان لازمه ورود به موقعیت رقابتی ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational learning capability a new approach for balanced development organizations

نویسندگان [English]

  • mohammad saeed taslimi 1
  • alirezaa naderi khorshidi 2