عقلانیت و تئوری سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

عقلانیت از مفاهیم پویا و سیال است ، سیالیتی که از ویژگی های مهم و ذاتی عقل بوده و از مفاهیم بنیادین دوران مدرن یا مدرنیته محسوب می گردد. تحولی است که در عقل به وقوع پیوسته است و باعث شده است تا بسیاری از امور که روزگاری بدیهی شمرده می شدند مورد چون و چرا قرار گیرند. عقل جدید را امروزه عقلانیت یا خردگرایی میخوانند که خبر از تحولی می دهد که در  جهان بینی آدمی رخ داده است. با عقلانیت جدید نظام معرفت شناختی بشر و نحوه ی نگاه او به آدم و عالم تغییر کرده است به گونه ای که ساختار تعقل، رضایت، قواعد اخلاقی و معنی خواهی او نیز دیگر مانند گذشته نیست.
مشخصه های کلیدی عقلانیت مدرن این است که پدیده ها را بدون ارجاع به مقولات غیر طبیعی توضیح می دهد یعنی رفتار پدیده ها را تببین عقلانی می کند. این تحول بزرگ شرایطی را فراهم آورده است که در مجموع به جهان مدرن مشهور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rationality and organization theory

نویسنده [English]

  • behrooz rezaeimanesh

دوره 6، شماره 21.22
تابستان 1378
صفحه 187-198
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395