بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه طباطبایی

چکیده

نظر به اینکه هدف موسسات بازرگانی حداکثر نمودن ارزش موسسه یا ثروت سهامداران در شرکت های سهامی است لذا این موسسات سعی دارند با اتخاذ سیاست ها و تصمیمات مناسب به این مهم دست یابند. از جمله تلاش هایی که نزدیک شدن به هدف مذکور را میسر می نمایند وظایف مدیریت مالی سازمان هاست. این وظایف در سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند:
1. تصمیمات سرمایه گذاری 2. تصمیمات تامین مالی 3. تصمیمات سود
هر یک از تصمیمات فوق می بایست در ارتباط با هدف شرکت باشد. ترکیب بهینه و مطلوب هر سه تصمیم، موجب به حداکثر رساندن ارزش شرکت ها می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of industry, size, business risk and companies performance degree at The use of financial leverage in companies that accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • naser yazdani 1
  • ali jahan khaani 2

دوره 5، شماره 17.18
تابستان 1374
صفحه 169-186
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395