فنون برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله به ابزارهای مهم برنامه ریزی شامل نمودار میله ای، شبکه و روش مسیر بحرانی پرداخته می شود.
نخست چگونگی ایجاد ساختار اجزای کار برای یک پروژه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس هر یک از فنون، هدف های آن، قوانین و رویه های ترسیم هر یک تعریف و تشریح می شوند و سرانجام نرم افزار مدیریت پروژه معرفی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology planning information system

نویسنده [English]

  • ali rezaian

دوره 5، شماره 17.18
تابستان 1374
صفحه 27-49
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395