مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله تلاش گردیده است تا پیرامون مفاهیم، تاریخچه، اهمیت، دیدگاه ها و متدلوژی های مطالعات تطبیقی در مدیریت توضیحات لازم داده شود. ارتباط میان رشته تطبیقی و سایر رشته های مرتبط مورد تامل واقع شده و تاثیر پیشرفت های حاصله در رشته های مختلف و تکامل و توسعه مدیریت تطبیقی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین به محدودیت های متداول در روش های تحقیق مدیریت تطبیقی اشاره گردیده و بر اهمیت نگرش سیستمی در اینگونه مطالعات تاکید شده است. علاوه بر آن اهمیت نقش فرهنگ در مطالعات و پژوهش های مدیریت تطبیقی خاطر نشان گردیده و ضمن اشاره به تعابیر ناصحیحی که از فرهنگ به عمل آمده مفهوم کاملتر و دقیق تر آن بیان گردیده است. نهایتا به تشریح شیوه های مناسب تری که می توان در بررسی ها و پژوهش های مدیریت تطبیقی مورد عمل قرارداد پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to Comparative Studies in Management


دوره 3، شماره 11.10
پاییز 1372
صفحه 37-54
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395