1. آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 1-27

وحید ناصحی فر؛ یاسمن گیاهی


2. عوامل اصلی برای ارزیابی ایزو 14000 اجرای استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 195-211

حمید صفایی