1. نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 23-43

زهره دهدشتی شاهرخ؛ ماندنی تونکه نژاد


2. بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان

دوره 12، شماره 46، تابستان 1384، صفحه 1-30

سید محمد اعرابی؛ محسن ورزشکار


3. کاربرد QFD در تامین خواسته های مشتریان از آموزش

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 209-222

فرج الله رهنورد؛ باقر عباسپور


4. کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 157-195

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی